Programos paskirtis. Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam individualios priežiūros darbuotojui, kuris gebėtų savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos asmeniui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti asmens saugumą užtikrinančias sąlygas.

Pagrindiniai moduliai:

  • Socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų laikymasis
  • Pagalbos poreikio asmeniui identifikavimas
  • Socialinių paslaugų teikimas asmeniui pagal nustatytą poreikį
  • Asmens saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas

 

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs kvalifikaciją, galės dirbti socialines paslaugas teikiančiose organizacijose.

 Programos apimtis mokymosi kreditais: programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 70 mokymosi kreditų, trukmė iki 1,5  metų.

 Kvalifikacijos pavadinimas – individualios priežiūros darbuotojas

 Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

 Minimalus reikalaujamas išsilavinimas  vidurinis išsilavinimas


Category: PRIĖMIMAS Anykščiai

Žymos: