Programos paskirtis. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai eksploatuoti ir vairuoti C ir CE kategorijų motorinę transporto priemonę, vežti krovinius komerciniais tikslais.

 Pagrindiniai moduliai:

  • C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės eksploatavimas ir vairavimas
  • Krovinių vežimas komerciniais tikslais (95 kodas, asmenims sulaukusiems 21 metų amžiaus)

         Būsimo darbo specifika.  Įgiję šią kvalifikaciją asmenys, turintys vairuotojo pažymėjimą su Europos Bendrijos kodu (95), galės dirbti kelių transporto ir kitose autoparką turinčiose įmonėse. Darbas reikalauja fizinės ištvermės. Darbas gali būti organizuojamas pamainomis. Darbo metu privaloma prisisegti skiriamąjį ženklą, gali būti reikalaujama dėvėti specialiuosius darbo drabužius.

   Programos apimtis mokymosi kreditais: – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 20 mokymosi kreditų (suteikiama motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo kvalifikacija), trukmė iki 1 metų.

         Kvalifikacijos pavadinimas – motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas

         Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III

        Minimalus reikalaujamas išsilavinimas  pagrindinis išsilavinimas. Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi): asmuo, siekiantis įgyti šią kvalifikaciją, turi būti ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus ir turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

 


Category: PRIĖMIMAS Anykščiai

Žymos: