Reikalavimai išsilavinimui: mokymasis III-IV gimnazijos klasėse.

Apimtis mokymosi kreditais – 15 (220 val.).

Kompetencijos:

  • Techniškai prižiūrėti vidaus degimo variklius. Gebės: Paaiškinti vidaus degimo variklių sandarą, veikimą ir techninės priežiūros darbus. Parinkti medžiagas ir priemones vidaus degimo variklių techninės priežiūros darbams atlikti. Atlikti vidaus degimo variklių techninę priežiūrą naudojantis gamintojo instrukcijomis ir laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų.
  • Remontuoti vidaus degimo variklius. Gebės: Paaiškinti vidaus degimo variklių gedimus pagal išorinius požymius, jų nustatymo būdus, remonto priemones ir technologijas. Nustatyti vidaus degimo variklių mechanizmų ir sistemų gedimus naudojantis techninės būklės diagnozavimui skirtais prietaisais ir įrenginiais. Šalinti vidaus degimo variklių gedimus laikantis gamintojo techninių reikalavimų ir darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų. Atlikti vidaus degimo variklių montavimo, derinimo ir reguliavimo darbus laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų.

Kita informacija:

  • Mokiniai, pasirinkę modulį, turi teisę nesimokyti privalomo technologijų dalyko;
  • Mokiniai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas ar jų modulius, gali gauti stipendiją;
  • Baigus modulį, išduodamas pažymėjimas (kodas 3105).

 


Category: PRIĖMIMAS Anykščiai

Žymos: