EIP veiklos grupė įkurta Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, tikslas – įgyvendinti Europos inovacijų partnerystės „Organinės anglies panaudojimas ekosistemų paslaugų plėtrai, pritaikant ūkininkavimą prie klimato kaitos ACT.LT (AgroCarbonTech.LT)”projektą.

EIP veiklos grupėje ACT.LT (AgroCarbonTech.LT)“ susibūrė skirtingų tipų partneriai: žemės ūkio veiklos subjektas (VDU ŽŪA (pareiškėjas), Aukštaitijos profesinio rengimo centras (Partneris Nr.1), ūkininkai: Kazimieras Svečiulis (partneris Nra.2) ir dr. Deividas Burdulis (partneris Nr.3), VDU ŽŪA mokslininkai (VDU ŽŪA: doc. dr. Inga Adamonytė, doc. dr. Edgaras Linkevičius, doc. dr. Egidijus Zvicevičius, lekt. dr. Živilė Černiauskienė; VDU teisininkė dr. Aušrinė Pasvenskienė, Aukštaitijos profesinio rengimo centro vyr. profesijos mokytojos: Vida Šeikienė ir Mildutė Skebienė, ūkininkai: Kazimieras Svečiulis ir dr. Deividas Burdulis).

Projekto tikslas – sukurti ekosistemų paslaugų plėtros modelį, grindžiamą organinės anglies gamyba ir jos panaudojimu augalininkystėje, siekiant sumažinti CO2 emisijas, ir sustiprinti agrotechnologijų tvarumą bei žiediškumą, pritaikant ūkininkavimą prie klimato kaitos.

Laukiami rezultatai įgyvendinus projektą

Įgyvendinus EIP projektą bus sukaupta kompetencija, kaip gaminti biochar‘ą iš greitos fotosintezės augalų atliekamos biomasės. Bus optimizuoti įvairūs biochar‘o gamybos ir panaudojimo technologijų variantai ir įrodytas idėjos realumas – panaudoti organinę anglį (PC) ekosistemų paslaugų plėtrai tuo pačiu pritaikant ūkininkavimą prie klimato kaitos. Projekto įgyvendinimo rezultatai parodys, kiek biochar‘o panaudojimas palaiko dirvos drėgmės balansą ir apsaugo dirvožemį nuo maistinių medžiagų išplovimo. Projekto metu bus išbandytas pluoštinių kanapių ir Paulownijos medžių, kaip itin greita fotosinteze pasižyminčių augalų, tinkamumas garantuoti didelį atliekamos biomasės prieaugį, reikalingą biochar‘ui gaminti. Pagaminta organine anglimi (PC) praturtinus dirvožemį bus patikrintas ekosistemų paslaugų efektyvumas augalų pagalba kaupti dirvožemio organinę anglį (SOC) ir tuo pačiu gauti išmokas už anglies, absorbuotos iš atmosferos, ilgalaikę sekvestraciją.

Projekto puslapis –  https://www.aukstaitijosprc.lt/?page_id=17223


Category: Projektai