2023 m. gegužės 18 d. Aukštaitijos PRC Alantoje Technikumo g. 2 , Molėtų raj. EIP grupės susitikimas pagal projektą “Organinės anglies panaudojimas ekosistemų paslaugų plėtrai, pritaikant ūkininkavimą prie klimato kaitos” pradžia 11 val 101 auditorija.
Pranešimai:
1. Įvadinis panešimas (I. Adamonytė) – kas vyksta projekte?
2. Pranešimas ,,Bioanglies gamyba panaudojant pluoštinių kanapių biomasę: potencialas, galimybės ir technologijos” (E. Zvicevičius, dokt. Kęstutis Žiūra)
3. Pranešimas  ,,Biochar‘o ir komposto sinergija siekiant gerinti dirvožemį ir švelninti klimato kaitą” (R. Čiūtas)
4. Pranešimas ,,Organinės anglies gamybos ir naudojimo teisinio reguliavimo apžvalga” (A. Pasvenskienė)
5. Diskusija dėl Paulownijos eksperimento planavimo ir vykdymo, metodikos aptarimas (E. Linkevičius)

Category: AgroCarbonTech