Pirmo kurso 3R22 ir 3SAD22 grupių mokiniai dalyvavo biologijos ir fizinio ugdymo integruotoje pamokoje „Skirtingos fizinės veiklos įtaka širdies plakimo dažniui. “  Pamokos pradžioje mokiniai pasikartojo teorines žinias apie širdies veiklą bei mokėsi išsimatuoti pulsą. Toliau vyko aktyvios fizinės veiklos. Po kiekvienos fizinės veiklos mokiniai matavo pulsą, atliko skaičiavimus ir duomenis perteikė grafine išraiška. Atlikę darbą, mokiniai parašė išvadą ir atsakė į pateiktus kontrolinius klausimus. Pamoką užbaigėme refleksija. Pamoką vedė mokytojos Rasa ir Lina.


Category: Anykščių filialas , Pamokos , Sportas , Sveikata