Mūsų mokykla nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pradės naudoti Dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistemą (toliau – DBSIS) kaip pagrindinę dokumentų valdymo sistemą, tai reiškia kad atsisakome popierinių dokumentų ir visi dokumentai bus valdomi ir pasirašomi tik šioje sistemoje kompiuterinių failų pavidalu, t. y. Word, Excel, PDF, ADOC ir kiti.

Jau galima pradėti susipažinti su DBSIS mokomojoje aplinkoje, adresu:

https://mok.dbsis.lt/dbsis/ng/

Mokytojai dėl prisijungimo vardo ir slaptažodžio bus informuoti atskirai.

Susipažinkite su DBSIS aplinka, vadovaudamiesi naudotojo vadovu, kuris pasiekiamas adresu https://mok.dbsis.lt/dbsis/guide_lt/NG.pdf

Pridedame nuorodas į video medžiagą darbuotojams susipažinti kaip dirbti su DBSIS:

DBSIS naudojimo informacinio renginio 2023 m. balandžio 21 d. įrašas:

https://www.youtube.com/watch?v=g2r6cBaV_E4

kurio metu pristatyti pagrindiniai DBSIS naudojimo scenarijai:

– DBSIS naudotojo sąsajos paaiškinimas;

– Gautų dokumentų tvarkymas, registravimas, paskirstymas;

– Užduočių kūrimas, vykdymo kontrolė;

– Užduočių vykdymas;

– Dokumentų rengimas, derinimas, pasirašymas;

– Parengtų dokumentų registravimas ir išsiuntimas ar perdavimas toliau vykdyti;

– kiti aktualūs klausimai.


Category: Anykščių filialas , Kita , Skelbimai