Utenos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras organizuoja mokymus, kurie skirti  didinti darbuotojų kompetencijas psichikos srityje. Mokymai vykdomi vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro patvirtintu “Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo tvarkos aprašu”. Mokymai nemokami, juose dalyvauja Centro mokytojai, socialinis pedagogas, mokyklos administracijos darbuotojai. 2023 m. spalio 31 d. vyko pirmas susitikimas, psichologė Evelina Savickaitė Kazlauskė skaitė pranešimą “Psichologinis atsparumas individualiai ir komandoje”. Mokymų tikslas – didinti mokyklų darbuotojų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinti jų gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas apie psichikos sveikatą, reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ar paaugliais. Mokymų ciklas tęsis iki metų pabaigos.


Category: Visos