2023 m. lapkričio 12-17  dienomis Aukšaitijos PRC  profesijos mokytojos  Nelda Jovaišienė, Audrutė Vildienė, Jolanta Bimbirienė, Vida Šeikienė  dalyvavo  Erasmus+ mobilumo programos  „Žaliojo kurso link profesiniame mokyme“ Nr. 2023-1-LT01-KA122-VET-000129823 darbo stebėjimo vizite Prancūzijos Respublikoje (Paryžiuje). Kartu  vyko profesijos mokytojai iš Marijampolės profesinio rengimo centro bei Jonavos politechnikos  mokyklos.

Atvykus į Paryžių,  iš Beauvais oro uosto  nuvykome į viešbutį „Ambassadeur‘‘, kur mus pasitiko Dr. Giedrė Cibulskaitė – Veršinskienė, priimančios organizacijos Eurl „Aristote“ direktorė, Sorbonos universiteto dėstytoja. Bendros vakarienės metu visi susipažinome, pristatėme savo mokyklas, sužinojome būsimas veiklas, degustavome prancūzų virtuvės valgius.

Vizitas Prancūzijoje buvo labai intensyvus, įspūdingas bei darbingas. Darbo stebėjimo veiklų metu lankėmės Prancūzijos profesinėse mokyklose, pameistrystės centruose ir kitose institucijose,   bendravome su besimokančiaisiais tose įstaigose, stebėjome praktinio mokymo užsiėmimus. Priimančiosios organizacijos Eurl Aristote direktorė, Sorbonos universiteto dėstytoja dr. Giedrė Cibulskaitė-Veršinskienė supažindino su Prancūzijos švietimo sistema,  mokymo programomis, inovatyviais mokymo metodais, pristatė pameistrystės centrų ir profesinio mokymo licėjų skirtumus, pameistrystės privalumus. Taip pat buvo pristatyta Lietuvos ir Prancūzijos profesinių praktinių įgūdžių  lyginamoji analizė, Prancūzijos pameistrystės įstatyminė bazė, darbo sutartys su darbdaviu, pameistriu ir mokymosi įstaiga, o taip pat suaugusiųjų įtraukimas į neformalųjį profesinį mokymą ir jų mokymo aktualijos.

Pirmoji vizito diena prasidėjo Prancūzijos švietimo sistemos ir pameistrystės pristatymu. Vyko darbo stebėjimo vizitas į CFA BTP Rueil-Malmaison. Direktorius Pierre-Gomez supažindins su visomis savo pameistrystės centre mokomomis programomis: staliaus, stogdengių, elektrikų, betonuotojų, mūrininkų, apdailininkų, alternatyvios energijos, šaldymo ir šildymo įrangos prižiūrėtojų bei integruotas specialybes, papasqakojo kaip šiose specialybėse integruojamos žinios apie žaliąjį kursą. Bendravome su mokiniais ir profesijos mokytojais, stebėjome jų praktinius užsiėmimus, parenkant statybinių dažų atspalvius, vykdant apdailos darbus, grožėjomės mokinių sukurtais darbais.

Sužinojome, kaip vykdomas profesinis mokymas pameistrystės forma, kaip plėtojamas bendradarbiavimas su įmonėmis, kokie pameistrystės ir profesinio mokymo licėjų skirtumai, pameistrystės privalumai, apmokėjimas ir lengvatos darbdaviams. Dalinomės patirtimi apie pameistrystės organizavimą ir vykdymą Lietuvoje. Paryžiuje su priemiesčiais gyvena apie 15 mln. gyventojų. Sostinė suskirstyta į 20 atskirų rajonų, vadinamų arrondissement. Kiekvieno rajonas turi  savo merą ir atskirą meriją.

Antrą  dieną lankėmės autistų profesinio mokymo organizacijoje „Turbulences“ darbo stebėjimo vizitui. Prancūzai pasidalino savo patirtimi, kaip integruojami autizmo spektrą turintys mokiniai, kaip vykdomas suaugusiųjų tęstinis mokymas. Vyko autizmo spektrą turinčių virėjų ir padavėjų darbo stebėjimas su kokiu nuoširdumu buvome aptarnauti ir pavaišinti pačių mokinių ruoštais valgiais. Siuvimo, stalių, multimedijos mokymo vietose stebėjome mokinių vykdomas veiklas, aptarėme galimą bendradarbiavimą ir partnerystę, dalyvavome paskaitoje apie atliekų kultūros principų taikymą mokymo procese ir versle. Kartu dalyvavome mums skirtoje muzikos ir šokių veikloje, nusipirkome mokinių pagamintų darbelių. Autizmo spektrą turintys mokiniai drąsiai su mumis bendravo, klausė iš kur mes ir sakė, kad lankėsi Lietuvoje ir jiems labai patiko.

Trečia vizito diena: vykome  į Automechanikų profesinį licėjų AFORPA darbo stebėjimui. Dalyvavome pokalbyje su atsakingais asmenimis apie modulinio mokymo specifiką mokykloje. Naujų partnerysčių užmezgimas, mokymosi kompetencijų integravimo į kasdienę veiklą galimybių aptarimas.  Su pameistrystės skyriaus vadovu Hugues Pataki aptarėme klausimus dėl bendradarbiavimo su žaliosiomis įmonėmis, kuriose dirba pameistriai,  galimas bendradarbiavimo ir partnerystės formas. Susitikome su pameistriais, aptarėme pameistrystės sistemą,  įsidarbinimo galimybės. Mokinių praktinė bazė labai gera – praktinio mokymo klasėje daug technikos, įvairių automobilių.

Ketvirtą dieną vyko darbo stebėjimas maisto ruošimo ir svečių aptarnavimo, viešbučių pameistrystės centre ir profesiniame licėjuje Lycee Belliard. Vyko pokalbis  apie modulinio mokymo specifiką mokykloje ir galimybes įdomiai įtraukti žaliojo kurso konsepcijos idėjas į mokymosi procesą. Buvo pristatyta praktinė veikla, maisto ruošimo atliekų valdymo ir perdirbimo geroji patirtis, naujų partnerysčių užmezgimas, mokymosi kompetencijų integravimo į kasdienę veiklą galimybių aptarimas.Mokiniai aptarnavo mus pietų metu, jų mokytojai juos stebėjo ir vertino. Dalyvavome saldumynų gamybos veiklose, išbandėme šokolado glazūros padengimo subtilybes, degustavome šokoladinius gardumynus.

Penktoji darbinio vizito diena: Licėjus  Charles-Petiet, rengiantis darbuotojus automobilių pramonei, jo vestibiulyje stovi 1910 m. pagamintas automobilis Aries. Turėjome galimybę stebėti ir patys dalyvauti praktinių užsiėmimų veikloje:  mokiniai demonstravo metalo virinimo procesą, pristatė automatines metalo pjaustymo  stakles, kuriomis iš metalo pasigaminome trafaretus ir turėjome užduotį išlankstyti mašinėlę.

Didžiausią įspūdį paliko glaudus Prancūzijos profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimas su darbdaviais, palanki Prancūzijos švietimo sistema, orientuota į nemokamą mokslą, seniai taikoma pameistrystės forma. Prancūzijos mokesčių sistema suderinta ir susieta su verslo kūrimo ir plėtojimo aplinka, švietimo finansavimu (darbdaviai moka mokestį ir t. t.)

Vizitas vyko kultūros ir meno sostinėje Paryžiuje, buvo aplankyti kultūros objektai-  miesto simboliai – Versalio rūmai, Eifelio bokštas, Luvro muziejus, Triumfo arka, Eliziejaus laukai bei kitos lankytinos vietos.

Džiaugiamės, kad vizito metu vykdyta veikla atitiko mūsų poreikius ir lūkesčius, kad mūsų pastangos pamatyti, išmokti ir visa tai pritaikyti tolesnėje profesinėje veikloje buvo gražiai įvertintos – gavome priimančiosios įstaigos sertifikatus. Mobilumo projektai – tai puiki galimybė gilinti žinias ir įgyti patirties.

Vida Šeikienė

Aukštaitijos PRC

profesijos mokytoja

metodininkė

IMG_8868 IMG_8812 IMG_8811 IMG_8881 IMG_8878 IMG_8750 IMG_8756 IMG_8749 IMG_9001 IMG_9002 IMG_8997 IMG_8994 IMG_8989 IMG_9051 IMG_9053 IMG_9033 IMG_9054 IMG_9043 IMG_9143 IMG_9151 IMG_9147 IMG_9142 IMG_9126 IMG_9148 IMG_9134 IMG_9132 IMG_9135 IMG_9137 IMG_9308 IMG_9330 IMG_9333 IMG_9303 IMG_9329 IMG_9332 IMG_9312 IMG_9316


Category: Kelionės, išvykos , Projektai