Gegužės 30d IIg klasės mokiniai dalyvavo integruotoje matematikos ir fizinio ugdymo pamokose ,,Tikimybės. Būk tikslesnis ir taiklesnis”. Mokiniai atliko praktines užduotis, rezultatus kaupė, užrašė užduočių lapuose, gautus duomenis analizavo. Pamokas vedė mokytojos Regina ir Lina.


Category: Pamokos , Visos