“Žaliosios iniciatyvos” – Profesijos mokykis sveikai.

Aukštaitijos profesinio rengimo centro bendruomenė siekia gyventi švariau, sąmoningiau, atsakingiau, tausoti gamtą.

„Žaliosios”  iniciatyvos – pradėk nuo savęs“. Nusprendėme visi kartu  ieškoti sprendimų, idėjų, kurie yra draugiški mums patiems ir mus supančiai aplinkai, atkreipti dėmesį į atliekų rūšiavimą, plastiko naudojimo mažinimą, maisto atliekų mažinimą, žaliąjį transportą, dalinimosi ekonomiką; maitintis ne tik skaniai, bet ir sveikai,  judėti, bendrauti, diskutuoti. Pamokų, renginių metų skleisti žaliąsias idėjas, supažindinti kitus, pasidalinti savo atradimais, patirtimi.

Priimk šį iššūkį. Pradėk nuo savęs!

 

PROGRAMOS  „PROFESIJOS MOKYKIS SVEIKAI“ ĮGYVENDINIMAS AUKŠTAITIJOS PROFESINIO RENGIMO CENTRE

Tikslai:

  • Mokyti (is) gyventi sveikai, ugdyti(is) sveikos gyvensenos įgūdžius.
  • Stiprinti mokinių sveikatą.
  • Skleisti sveikos gyvensenos idėjas Centro bendruomenėje.
  • Ugdyti poreikį turiningiau, įdomiau ir sveikiau praleisti laisvalaikį.

Uždaviniai:

  • Gilinti Centro bendruomenės žinias apie sveikatą palaikančius ir sveikatą stiprinančius veiksnius: mitybą, darbą ir poilsį, fizinį aktyvumą ir saugumą, emocinę sveikatą, žalingus įpročius ir jų pasekmes.
  • Skatinti informacijos apie sveiką gyvenseną sklaidą mokykloje, šeimoje.
  • Organizuoti bendravimo veiklas, kuriose mokiniai ugdytų savo kompetencijas ir gebėjimus kaip turiningiau ir sveikiau praleisti laisvalaikį.
  • Organizuoti sveikos gyvensenos renginius Centro bendruomenei.

Judumo savaitė 2022

Žaliųjų Gebėjimų žemės ūkyje skatinimas ir tobulinimas” (ProGREEN)

APIE SVEIKATĄ IR SPORTĄ:

http://sveika.lt/kas/mityba/

http://www.ssc.vu.lt/sveikata/

 

[/su_tab] [/su_tabs]