komentarų nėra

Mokykloje lankėsi Anykščių rajono Debeikių pagrindines mokyklos mokiniai

Gegužės 19 dieną mokykloje lankėsi Anykščių rajono Debeikių pagrindines mokyklos mokiniai ir karjeros koordinatorė Žibutė Januškevičienė. Debeikiečiai dalyvavo augalininkystės ir bitininkystės, prekių mokslo bei lankytojų aptarnavimo profesijos pamokose. Susipažino su kitomis mūsų mokykloje rengiamomis profesijomis. Apžiūrėjo mokyklos mokomąją ir gamybinę bazes. Aplankė dvaro rūmus ir ten įsikūrusi senųjų amatų centrą...
komentarų nėra

Būk tikras žemės vaikas

04 17 Alantos TVM vyko II-asis respublikinio profesinio meistriškumo konkurso „Žemės vaikai“ etapas – „Jaunasis žemės ūkio technikas“, I-asis šio konkurso etapas paprastai vyksta pačiose profesinėse mokyklose, tada šio etapo nugalėtojai patenka į antrąjį etapą, o geriausiai atlikę visas antrojo etapo užduotis keliauja į baigiamąjį – į trečią etapą. Darbinė grupė, sudaryta direktoriaus įsakymu ruošia […]...
komentarų nėra
komentarų nėra

Mokomoji išvyka į LAMMC filialo Sodininkystės daržininkystės institutą ir Kauno botanikos sodą

Sodininkystės daržininkystės institutas kaip ir kasmet, 05-12 d. organizavo Sodų žydėjimo šventę, kurios metu lankėmės instituto soduose, pasigrožėjome vaismedžių žiedų įvairove, susipažinome su vaismedžių veislėmis, poskiepiais, vainikų genėjimo, formavimo pavyzdžiais, lankėmės dekoratyvių sodinių kolekcijos. Šventės metu vyko seminaras „Augalų biotechnologijos ir augalininkystė“, kuriame kalbėta apie augalų selekcijos perspektyvas, žaliąją technologiją bei biote...
komentarų nėra

Muzikos ir įvaizdžio kūrimo renginys “Pabūkime kartu”

Balandžio 26 d. mūsų mokykloje vyko integruotas muzikos ir įvaizdžio kūrimo renginys “Pabūkime kartu”. Renginio tikslas – aktyvinti mokinių saviraišką neformalaus ugdymo metu. Popietėje mokiniai žaidė įvairius žaidimus, kurie skatino pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, bendradarbiavimą. Ypač visiems patiko renginio metu naudojami aktyvieji metodai: psichologinis žaidimas “Rituos plojant”, “Muzikinė skrynutė”, Karaokė”, “Arba-arb...
komentarų nėra

Svečiai iš Anykščių rajono Kurklių pagrindinės mokyklos

Gegužės 4 dieną mokykloje lankėsi Anykščių rajono Kurklių pagrindinės mokyklos 7-9 klasių mokiniai, lydimi mokyklos socialinės pedagogės Sigitos Lisinskienės ir 9 klasės auklėtojos Zitos Vaicekavičienės. Mokiniai susipažino su mokykloje rengiamomis profesijomis , patys tiesiogiai dalyvavo praktinėse pamokose .Apžiūrėjo praktinę gamybinę bazę bei aplankė dvaro rūmus....
komentarų nėra

Kelionė – seminaras į Vokietijos ir Olandijos botanikos sodus

Žemės ūkio technologijų vyr. profesijos mokytoja R. Šimėnienė balandžio 21-25 dienomis dalyvavo aplinkos želdinimo specialistų ir floristų mokomojoje kelionėje – seminare pagal programą: “Vokietijos ir Olandijos botanikos sodų dekoratyvinių augalų auginimo praktika, želdinių pritaikymas rekreacinei ir floristinei veiklai”. Mokomosios kelionės – seminaro metu buvo aplankytas Lenne parkas, Berlyno Dahlemo botanikos sodas, istorinis Alsmerio sodininkystės muziejus,...
komentarų nėra

Išvyka į Vokietiją, Daniją

Balandžio 11-16 dienomis mūsų mokyklos vyr. profesijos mokytoja R. Šimėnienė vyko į dalykinę mokomąją kelionę – seminarą, kurią organizavo Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenė „Midutis“, vadovaujama Arūno Neverdausko. Lankytasi Swienty A/S kompanijoje, prekiaujančioje bitininkystės įrankiais ir įrenginiais visame pasaulyje. Išklausytas pranešimas apie bitininkavimo naujoves Danijoje, nusipirkta įrankių darbui. Buvo aplankyti bitynai Vokietijoje, Danijoje. Bitininkas Micha...
komentarų nėra

Popietė, skirtą V.Šekspyro 400-osioms mirties metinėms paminėti

Balandžio 14d. Alantos TVM bendruomenė praleido popietę, skirtą V.Šekspyro 400-osioms mirties metinėms paminėti. Buvo prisiminti svarbiausi genialaus dramaturgo gyvenimo ir kūrybos faktai, skaitytos kūrinių ištraukos, diskutuota apie vertybių kaitą nuo Renesanso laikų iki šių dienų. Jaukumo popietei suteikė puodelis arbatos, o Angliją priminė už bibliotekos lango įkyriai dulkiantis lietus....
komentarų nėra

“Gerų idėjų/patirčių mugė pamokos kokybei gerinti”

Mokyklos profesijos ir bendrųjų dalykų metodinės tarybos organizavo metodinę dieną “Gerų idėjų/patirčių mugė pamokos kokybei gerinti”. Pranešėjai pasidalino su mokyklos bendruomene savo patirtimi, idėjomis. Pristatyti inovatyvūs mokymo (si) metodai, priemonės, vertinimo ir  įsivertinimo būdai. Dėmesys skirtas mokinių motyvacijos skatinimui, psichologiniams pamokos aspektams. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai skatina mokytojus nuolat tobulėti, ieškoti ir domėtis naujov...