komentarų nėra

Muzikos ir įvaizdžio kūrimo renginys “Pabūkime kartu”

Balandžio 26 d. mūsų mokykloje vyko integruotas muzikos ir įvaizdžio kūrimo renginys “Pabūkime kartu”. Renginio tikslas – aktyvinti mokinių saviraišką neformalaus ugdymo metu. Popietėje mokiniai žaidė įvairius žaidimus, kurie skatino pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, bendradarbiavimą. Ypač visiems patiko renginio metu naudojami aktyvieji metodai: psichologinis žaidimas “Rituos plojant”, “Muzikinė skrynutė”, Karaokė”, “Arba-arb...
komentarų nėra

Svečiai iš Anykščių rajono Kurklių pagrindinės mokyklos

Gegužės 4 dieną mokykloje lankėsi Anykščių rajono Kurklių pagrindinės mokyklos 7-9 klasių mokiniai, lydimi mokyklos socialinės pedagogės Sigitos Lisinskienės ir 9 klasės auklėtojos Zitos Vaicekavičienės. Mokiniai susipažino su mokykloje rengiamomis profesijomis , patys tiesiogiai dalyvavo praktinėse pamokose .Apžiūrėjo praktinę gamybinę bazę bei aplankė dvaro rūmus....
komentarų nėra

Kelionė – seminaras į Vokietijos ir Olandijos botanikos sodus

Žemės ūkio technologijų vyr. profesijos mokytoja R. Šimėnienė balandžio 21-25 dienomis dalyvavo aplinkos želdinimo specialistų ir floristų mokomojoje kelionėje – seminare pagal programą: “Vokietijos ir Olandijos botanikos sodų dekoratyvinių augalų auginimo praktika, želdinių pritaikymas rekreacinei ir floristinei veiklai”. Mokomosios kelionės – seminaro metu buvo aplankytas Lenne parkas, Berlyno Dahlemo botanikos sodas, istorinis Alsmerio sodininkystės muziejus,...
komentarų nėra

Išvyka į Vokietiją, Daniją

Balandžio 11-16 dienomis mūsų mokyklos vyr. profesijos mokytoja R. Šimėnienė vyko į dalykinę mokomąją kelionę – seminarą, kurią organizavo Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenė „Midutis“, vadovaujama Arūno Neverdausko. Lankytasi Swienty A/S kompanijoje, prekiaujančioje bitininkystės įrankiais ir įrenginiais visame pasaulyje. Išklausytas pranešimas apie bitininkavimo naujoves Danijoje, nusipirkta įrankių darbui. Buvo aplankyti bitynai Vokietijoje, Danijoje. Bitininkas Micha...
komentarų nėra

Popietė, skirtą V.Šekspyro 400-osioms mirties metinėms paminėti

Balandžio 14d. Alantos TVM bendruomenė praleido popietę, skirtą V.Šekspyro 400-osioms mirties metinėms paminėti. Buvo prisiminti svarbiausi genialaus dramaturgo gyvenimo ir kūrybos faktai, skaitytos kūrinių ištraukos, diskutuota apie vertybių kaitą nuo Renesanso laikų iki šių dienų. Jaukumo popietei suteikė puodelis arbatos, o Angliją priminė už bibliotekos lango įkyriai dulkiantis lietus....
komentarų nėra

“Gerų idėjų/patirčių mugė pamokos kokybei gerinti”

Mokyklos profesijos ir bendrųjų dalykų metodinės tarybos organizavo metodinę dieną “Gerų idėjų/patirčių mugė pamokos kokybei gerinti”. Pranešėjai pasidalino su mokyklos bendruomene savo patirtimi, idėjomis. Pristatyti inovatyvūs mokymo (si) metodai, priemonės, vertinimo ir  įsivertinimo būdai. Dėmesys skirtas mokinių motyvacijos skatinimui, psichologiniams pamokos aspektams. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai skatina mokytojus nuolat tobulėti, ieškoti ir domėtis naujov...
komentarų nėra

Diskusija žemės ūkio klausimais su socialiniais partneriais

Socialinių partnerių dalyvavimas profesiniame rengime yra vienas iš svarbiausių aspektų, siekiant patenkinti darbdavių lūkesčius – parengti kvalifikuotą darbuotoją. Balandžio 5 d. į VšĮ Alantos TVM  padiskutuoti apie žemės ūkio problemas aptarti perspektyvas ir nubrėžti tolesnio studentų bei mokinių mokymo kryptis, susirinko Utenos kolegijos Žemės ūkio studijų programos komiteto nariai, dėstytojai, profesijos mokytojai, studentai. Taip pat […]...
komentarų nėra

Paroda „Ką pasėsi… 2016“

Tradiciškai į Aleksandro Stulginskio universitete vykstančią  2016 m. kovo 31 – balandžio 2 d Tarptautinę žemės ūkio parodą „Ką pasėsi… 2016“, aplankė ir mūsų mokyklos mokiniai. Tai dvidešimt pirmoji pavasarinė paroda rengiama Universitete. „Ką pasėsi… 2016“ dalyvauja 343 įmonės ir organizacijos, apie 200 smulkiųjų augintojų, gamintojų, amatininkų. 19 kompanijų atvyko iš užsienio – Lenkijos, Vokietijos, […]...
komentarų nėra

Mokykloje svečiuojasi jaunieji Indijos ūkininkai

Kovo 30 d. – balandžio  5 d. mokykloje svečiuosis jaunieji ūkininkai iš šiaurės Indijos. Jų tikslas – susipažinti su Lietuvos ir Europos sąjungos žemės ūkio tendencijomis ir inovacijomis. Vizitas suorganizuotas tarpininkaujant Indijos konsului ir Lietuvoje dirbančiais Indijos verslininkais. Vizito metu svečiai lankysis rajono ir šalies įmonėse, ūkiuose. Dalyvaus mokyklos rengiamuose seminaruose, praktiniuose užsiėmimuose sektoriniame žemės […]...
komentarų nėra

Utenos kolegijoje įteikti diplomai

Kovo 24 d. Utenos kolegijoje buvo įteikti diplomai žemės ūkio technologijų studijų programos studentams, kurie studijavo mūsų mokyklos bazėje. Sveikiname!...